Ajax loader
Roman Polanski
Roman Polanski
Roman Polanski
Roman Polanski / director, Poland / France, with wife, actress Sharon Tate.

Photo, without date (before 1969).
of 1
Open Lightbox