Ajax loader
Anbetung der Könige
Anbetung der Könige
Anbetung der Könige
Meister Francke um 1380 – nach 1430.

“Anbetung der Könige”, um 1424.

Auf Holz, 99 × 89 cm.
Vom Thomasaltar (Englandfahrer-Altar).
(1. Wandlung, rechtes oberes...
of 1
Open Lightbox