Ajax loader
W.Schreiber, J.Conant u. a., Eröffnung AGB
Berlin-Kreuzberg,
Amerika-Gedenkbibliothek.

Eröffnung am 17.9.1954: V. r. n. l.: Hannah Reuter, Vizekanzler Franz Blücher, der Reg. Bürgermeister von Berlin Walther...
of 1
Open Lightbox