Ajax loader
Sardis, Gymnasium, Marble Court / Photo
Sardis (West Anatolia, Lydia, Turkey),
gymnasium (Roman Era, Severan, votive inscription, 211 AD).

View of the marble court.

Photo, 1994.
of 1
Open Lightbox