Ajax loader
Kegelschnäbler / aus Schubert T.XIV
Ornithologie:

“Kegelschnäbler” (a. Fichten-Kreuzschnabel, b. Fichtengimpel, c. gewöhnlicher Gimpel, d. Grünfink, e. Kirschkerbeißer, f. Goldammer, g. Gartenammer”....
of 1
Open Lightbox