Ajax loader
Kurische Nehrung, Düne bei Nidden / 1910
Kurische Nehrung (Ostpreußen),
Höchste Düne bei Nidden.

“Nidden. Die höchste Düne”.

Bildpostkarte (Foto, koloriert),
um 1910.
Berlin, Sammlung Archiv für Kunst...
of 1
Open Lightbox