Ajax loader
Parthenon Freize / Poseidon, Apollo …
re: Athens (Greece),
Parthenon,
Parthenon Frieze (447–422 B. C.; Phidias and workshop).

East freeze, detail: Poseidon, Apollo, Artemis.

Relief, Pentelian marble,
Height...
of 1
Open Lightbox