Ajax loader
Afrika, Schilluk / Fotopostkarte
Völkerkunde:
Afrika, Sudan.

“Sudan – Shuluk Girl”.

(Junge Schilluk-Frau. Bildpostkarte, undatiert (Druck: The Cairo Postcard Trust).
of 1
Open Lightbox