Ajax loader
King Dushyanta Gives a Ring to Sakuntala
King Dushyanta Gives a Ring to Sakuntala
King Dushyanta Gives a Ring to Sakuntala
Bodenstedt, Friedrich von,
1819–1892,
German poet.
Works: Sakuntala.

"King Dushyanta gives a ring to Sakuntala".

Drawing, Berlin 1887,
by Alexander Zick (1845–1907).
Pen...
King Dushyanta Watches Sakunata Stroking a Gazelle
King Dushyanta and Sakunata before Kanva
Sakuntala and her Son Bhárata Before King Dushyanta
The homage
of 1
Open Lightbox