Ajax loader
Fritz Langs Das Testament d. Dr. Mabuse
Film / Einzeltitel:
“Das Testament des Dr. Mabuse”
(Deutschland 1932; Regie: Fritz Lang; Buch: Thea von Harbou, nach dem 1932 verfaßten, erst 1950 erschienenen Roman...
of 1
Open Lightbox