Ajax loader
Tablet at Ojukheon
Tablet at Ojukheon
Tablet at Ojukheon
Gangneung (Gangwon-do Province, South Korea),
Ojukheon / Black Bamboo Pavilion
(Birthplace of the scholar Yi Yulgok, 1536–1584, and his mother Shin Saimdang, 1504–1551;...
Tablet in the Ojukheon
Ojukheon in Gangneung
Ojukheon in Gangneung
Ojukheon in Gangneung
Ojukheon in Gangneung
of 1
Open Lightbox