Ajax loader
Taira Koremochi Conquering the Devil Woman on Mount Togakushi (Taira no Koremochi Togakushiyama kijo taiji no zu)
Tsukioka Yoshitoshi, 1839–1892.

Taira Koremochi Conquering the Devil Woman on Mount Togakushi (Taira no Koremochi Togakushiyama kijo taiji no zu), 1887.

Color...
von 1
Öffne Lightbox